Başhekim Yazısı

       Sağlık hizmetinin sunumu bireyin yaşam kalitesini, mutluluğunu ve verimli çalışmasını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüzüğünde, “sağlık; herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur”şeklinde tanımlanmaktadır. İnsan varlığına dayalı sağlık sektöründe çalışmayı seçmiş bizler için sağlığın korunması ve sürdürülmesi, kaliteli sağlık hizmeti sunumu en temel görevimiz olduğu gibi vatandaşın yüksek kalitelisağlık hizmetini talep etmesi de en doğal hakkıdır.

     
      Bakanlığımız Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin görev tanımını  “Diş hekimliğinin tüm branşlarında, muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği, en az 20 diş üniti kapasiteli, hasta yatağı bulunmayan, entegre sistem ile çalışan, müstakil idaresi ve döner sermayesi olan idari açıdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumları”, olarak belirlemiştir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu görev tanımları içerisinde genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin ayrılmaz parçası olan Ağız-Diş Sağlığı hizmetlerin bölgemizde mümkün olan en ileri seviyeye çıkartılması ve sürdürülebilmesini birincil hedefimiz olarak görüyoruz.

   
      Merkezin kurulmasına Sağlık Bakanlığının 20 Mayıs 2008 tarih ve 18411 sayılı yazılarıyla  onay verilmiştir.Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün 09.01.2009 tarihinde Kurucu Başhekimi görevlendirmesiyle birlikte çalışmalar başlamıştır.Ana binanın tadilatına yönelik iş ve işlemler devam etmekte iken,ilk olarak 01.04.2009 tarihinde Eryaman 2.etap içerisinde yer alan semt polikliniğinde 150m2.lik bir alanda 5 ünitle faaliyete geçilerek hasta kabulüne başlanmıştır.

      16 ünit kapasitesiyle açılan Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kapasitesi,takip eden süreçte,21 ünite çıkarılmıştır.Bilahare,Merkezimizin standart ünit sayısı 30 olarak belirlenmiştir.01.05.2015 tarihinden Eryaman 2.etap Semt polikliniği ve Türkkonut Osman Arıoğlu Semt Poliklinikleri Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine devredilmiştir.Bundan dolayı standart ünit sayımız 20 olarak yeniden belirlenmiştir.

     
       Halen Merkez binamızda 28,Güdül Semt Polikliniğinde 1,Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde 3 ünit olmak üzere 3 ayrı birimde toplam 32 ünit ile hizmet verilmektedir.

 

Dt.Volkan SOZAN

Kamu Yönetimi Uzmanı

Hastane Yöneticisi/Başhekim.